Palveluehdot

1 Laskuttaminen ja maksaminen

1.1 Palvelu laskutetaan ehdotuksen hyväksymisen yhteydessä

1.2 Laskutuksen/korttimaksut hoitaa Bambora

1.3 Ehdotuksen hyväksymällä syntyy osapuolia sitova sopimus

1.4 Jokainen sopimusmuutos on tehtävä kirjallisena ja molempien osapuolien hyväksymänä

2. Trisdomin velvollisuudet

2.1 Trisdom on vastuussa siitä, että asiakastyöt ja -projektit toteutetaan asianmukaisesti ammattitaidolla ja ylläpitäen alan standardeja.

2.2 Trisdom sitoutuu noudattamaan asiakkaan ohjeita ja toiveita sekä toimimaan asiakkaan edun mukaisesti suorittaessaan toimeksiantoa.

2.3 Trisdom sitoutuu pysymään asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa.

2.4 Trisdom on velvollinen säilyttämään asiakkaan projektia varten luovuttamaa tietoa huolellisesti.

2.5 Trisdom vastaa siitä, että sen toteuttama toiminta on lain ja hyvien tapojen mukaista.

3. Asiakkaan velvollisuudet

3.1 Asiakas on vastuussa siitä, että antaa Trisdomille oikeat ja riittävät tiedot matkasuunnitelman toteuttamista varten, sekä vastaa Trisdomille projektia varten mahdollisesti luovuttamansa materiaalin lainmukaisuudesta.

4. Matkasuunnitelman toteuttaminen

4.1 Matkasuunnitelma on suoritettava sovitussa aikataulussa, ammattitaitoisesti sekä alan laatustandardeja noudattaen.

4.2 Palvelu pitää sisällään sen että antamiesi tietojen pohjalta saat suositukset, näin ollen lopullinen vastuu matkan onnistumisesta ja valinnoista on palvelun käyttäjällä.

4.3 Matkasuunnitelma katsotaan suoritetuksi, kun se on sopimusehtojen mukaisesti suoritettu loppuun ja asiakas on sen hyväksytysti vastaanottanut.

4.4 Asiakas vastaa maksuista, aikatauluista ja matkan aikaisesta vakuuttamisesta.

4.5 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautus kirjallisena seitsemän (7) päivän kuluessa valmiin projektin vastaanottamisesta. Projekti katsotaan suoritetuksi, jos asiakas ei tämän ajan kuluessa lähetä kirjallista huomautusta.

5. Asiakkaan oikeudet aineistoon

5.1 Suoritettuaan laskun sopimuksen mukaisesti asiakas saa täydet oikeudet kaikkeen projektia varten tuotettuun materiaaliin, jonka asiakas on hyväksynyt. Tämä ei koske keskeneräisiä töitä tai työtiedostoja.

6. Salassapito

6.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina sopimuksen ja projektin suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Tämä kohta on voimassa myös projektin ja sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

7. Vahingonkorvaus ja vastuurajoitukset

7.1 Matkustuskokemus on aina subjektiivinen jonka vuoksi palveluntarjoaja ei vastaa odotusten täyttymisestä matkan aikana.

7.2 Sopijapuolet eivät vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei inhimillisellä harkinnalla olisi voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessä.

7.3 Kaikissa tapauksissa palveluntarjoajan vastuu rajautuu palvelusta maksettuun euromäärään eikä palveluntarjoaja vastaa välillisistä ja epäsuorista vahingoista.